Lideratge en entorns complexos i ràpids canvis

COACHING EXECUTIU

Coaching Executiu per activar tot el potencial del seu capital humà

Els nostres processos de Coaching Executiu permeten als líders desenvolupar les seves habilitats, augmentar la seva efectivitat en el lideratge i maximitzar el seu potencial  nivells extraordinaris.

Comptem amb coaches de primer nivell, el nostre director Antonio Guerra, disposa a més de les següents credencials PCC (Professional Certified Coach) per la ICF (International Coaching Federation), certificació CPCC (Certified Professional Co-Active Coach), per Co-Active Training Institute; formació en ORSC (Coaching d’equips i Sistemes Relacionals) i membre de la ICF. Totes elles a disposició dels clients, com a garantia que serà atès amb els més alts estàndards professionals i de qualitat .

Conscients de la importància de la confidencialitat en tots els nostres processos, subscrivim el codi ètic de la ICF , al qual afegim el nostre propi codi ètic.

A través de sessions estructurades, treballem amb els clients per augmentar la seva consciència i provocar canvis a través de l’aprenentatge continu, proporcionant-los noves formes de ser i de fer per complir amb els objectius.

Els temes més sol·licitats pels nostres clients són :

 1. Millores en les habilitats de lideratge situacional.
 2. Reducció de l’ estrès i la frustració, prevenció del burn out.
 3. Creixement accelerat en habilitats de lideratge.
 4. Millorar equilibri entre l’ orientació a resultats i l’ orientació a persones.
 5. Gestió del canvi per canvi de rol.

El que les empreses aconsegueixen:

 1. Compliment del 100% dels objectius plantejats per l’ empresa.
 2. Transformació evident i constatable en els comportaments i actituds del client.
 3. Millora de l’ estrès i augment de l’ energia.
 4. Millora evident de les habilitats toves.
 5. Augment de la consciència i de l’ impacte del lideratge.
 6. Benestar emocional.
 7. Un partner fiable i compromès en el desenvolupament de les persones i equips.

Els beneficis addicionals obtinguts són:

 1. Ús assertiu de les capacitats naturals per millorar l’ impacte en qualsevol situació.
 2. Millores significatives en efectivitat i productivitat.
 3. Millores de les habilitats de comunicació, especialment l’ escolta activa.
 4. Més confiança i autoestima.
 5. Nivells d’ energia millorats i renovats.
 6. Millor cultura d’ equip, relacions i rendiment.
 7. Desenvolupament i progressió professional.
Coaching Ejecutivo Be a prop Cosnulting

Que oferim

Així com totes les empreses s’enfronten als seus propis desafiaments únics, també ho fan les persones dins de l’organització. És per aquest motiu que oferim un servei adaptat a les necessitats de cada client, adoptant un enfocament holístic i oferint l’oportunitat de realitzar Coaching sobre temes específics.

Reconeixem que els nostres clients sovint tenen necessitats en una àmplia gamma d’àrees, per la qual cosa els nostres coaches els ajudaran a identificar els programes més adients i a aprofitar la nostra dilatada experiència en un ampli ventall de disciplines. Això ens permet oferir una àmplia gamma de programes de Coaching Executiu:

Lideratge

Incorpora una àmplia gamma de temes que poden aportar els següents beneficis:

 • Millores en l’efectivitat i la productivitat.
 • Millora de les habilitats de lideratge situacional.
 • Millor cultura d’equip, relacions i rendiment.
 • Desenvolupament professional i progressió.
 • Ampli desenvolupament d’habilitats directives.

Impacte personal i presència

O com utilitzar les seves capacitats naturals per millorar el seu impacte en qualsevol situació. Els beneficis potencials inclouen:

 • Augment de la confiança i l’autoestima.
 • Millors relacions personals i empresarials.
 • Desenvolupament professional.
 • Millora de la salut i el benestar.
 • Millor conciliació laboral/vida.

Desenvolupament del talent

Per a realitzar tot el seu potencial. Centrant-nos en aquesta àrea pot proporcionar:

 • Millora de la progressió professional.
 • Reduir l’estrès i la frustració.
 • Rendiment millorat.
 • Millora de la contribució al rendiment organitzacional.

Foment de la Resiliència i el Benestar

Gestió de l’estrès per a un major benestar i millor salut. Els beneficis potencials inclouen:

 • Més confiança.
 • Nivells energètics millorats i renovats.
 • Perspectiva i claredat sobre les prioritats clau de la vida.
 • Una sensació de coratge i reconnexió amb els valors personals.
 • Millors relacions personals i empresarials.
 • Millora del rendiment personal.

Transicions i gestió del canvi

Escurceu la transició entre rols,organitzacions o sectors, ajudant-vos a navegar amb èxit els primers 100 dies. Inclou els avantatges següents:

 • Reducció de l’estrès i millora del benestar.
 • Millora de la productivitat i el rendiment en el nou rol.
 • Gestió del canvi d’èxit en l’àmbit personal, equip i organitzatiu.
 • Millors relacions i xarxes.

Integració de l’aprenentage del lideratge

La cultura d’aprenentatge es pot integrar en el seu negoci facilitant:

 • Oportunitats per incorporar noves competències de manera més eficaç.
 • Accés a oportunitats d’aprenentatge més amplis i desenvolupament personal.
 • Capacitats de direcció de canvi millorades.

Coaching online o coaching presencial?

Els dos modes d’ atenció són igualment vàlids per a la prestació d’ un bon servei de coaching, i fins i tot es pot realitzar de forma mixta, el client tria amb què mode de prestació se sent més còmode.

Idiomes Coaching

El coaching es pot fer en espanyol, català o anglès. Per a altres idiomes consultar disponibilitat.

Preus

El nostre preu és flexible i pot incorporar diferents solucions especificament dissenyades, o si ho desitja ajustat a la mesura de les seves necessitats.

Descobreixi els nostres serveis de:

Som experts en coaching no dubti en consultar-nos:

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación
Política de Privacitat

Us informem que la informació remesa a través del present formulari de contacte web quedarà incorporada als sistemes d'informació de Be a Prop Consulting. De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de dades, aquesta informació s'utilitzarà exclusivament per atendre a la vostra petició o consulta.
Així mateix, podrem utilitzar el vostre correu electrònic per tal de remetre-li, ocasionalment, informació per correu electrònic referent a novetats legislatives, esdeveniments que organitzem o articles d'interès referits a serveis jurídics que puguin ser del vostre interès, només en el cas que ens autoritzeu a això en aquest apartat. Aquestes dades es comuniquen, únicament, al proveïdor del servei d'enviament per emailing, que es realitza a través de l'empresa MailChimp, els servidors del qual estan ubicats als EUA, però, compleixen plenament amb el RGPD mentre estan dins del marc de Privacy Shield que certifiquen anualment.
Vostè té Dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça de correu electrònic clientes@beaprop.com.